اسفند ۴, ۱۳۹۶
صفحه اصلی / نوزاد

نوزاد

قصه گفتن

1+تحقیقات نشان می دهد کودکانی که پدر و مادر و اطرافیانشان بیشتر برای آنها قصه می گویند و بیشر از کلمات کامل و نه کودکانه استفاده می کنند راحت تر می توانند از جملات پیچیده استفاده کنند. 1+

مشاهده بیشتر »