اسفند ۴, ۱۳۹۶

نجوم

منظومه شمسی چیست ؟

6+منظومه شمسی سامانه‌ای متشکل از خورشید و آن دسته از اجرام آسمانی است که براثر جاذبه خورشید در مدارهایی پیرامون آن به دام افتاده‌ و می‌گردند. بیشتر جرم این سامانه در خورشید متمرکز شده‌است. ۸ سیاره و چند سیاره کوتوله ...

مشاهده بیشتر »